Yding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-55

Fredningsnr.
271128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16 x 27 m, 5 m høj. Mod S stejlbrink tildels nøgen; V- og Ø-siderne stejlt afgravet, men tilgroet; i top og nedad Ø-siden stor gravning, hvori to aflange lavninger (kartoffel- kuler). Græs og enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 16' høj, 80' i Tværm. Randen er stejlt afgravet undtagen mod N. En Sænkning tværs over Højen fra Ø. til V., 6' br., 4' dyb (mod Ø) tyder paa tidligere Gravning.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 27 m, 5 m høj. Mod S stejlbrink, tildels nøgen. V- og Ø-siderne stejlt afgravet, men tilgroet. I top og ned ad Ø-siden stor gravning, hvori to aflange lavninger (kartoffelkuler). Græs og enkelte træer i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: De gamle skader er tilgroede. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 06.67.79-N, F 08.28.79-N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er meget tæt bevokset med træer og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)