Yding

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-44

Fredningsnr.
27122

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/8 1928. Gdr. Marinus Hansen og hustru. Højgård. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, 1,6 x 17 m. To mindre sænkninger i top; mindre huller i foden mod SV og NØ. Græs og enkelte buske i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 7' høj, 35' i Tværm. N-S, 55' Ø-V. Enkelte mindre Sænkninger i Overfladen.

1928 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af flintdolk i højen indenfor randstenskæde.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 17 m. To mindre sænkninger i top, mindre huller i foden mod SV og NØ. Græs og enkelte buske i ager. FM 3/8 1928 MS

1976 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Buskene er blevet til mindre træer; især i NV- og SØ-side. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, buske. Foto: S/H 06.13.79-SV, F 07.34.79-SV.

1984 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse fra SBM om deponering af A 34463.

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. Bevokset med græs, et stort egetræ mod øst/SØ samt brombærkrat overvejende nedenfor højen. Meget fin dyrkningsfri bræmme. Højen er synlig fra offentlig vej.


Billeder

Foto, oversigt