Hjadstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-4

Fredningsnr.
34155

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3415-4,5 Tingl.: d.25/9 1906, J.Nielsen, Højbjerg. Sølvbæger Afmærkn.: MS (1913 Stud. Nordmann). En runddysse, 1225 m. i tværmål. Kammeret 2,00 m. indtil 2,50 m. langt i NV-SØ, 0,95 m. indtil 1,50 m. bredt. dan- net af 2 sten mod SV, 1 mod NV og 3 mod NØ; åbent mod SØ, hvor en gang med 1 sten i hver side. Alle dæksten mangler, 16 randsten (deraf 3 væltede). 0,65 m. jord udenom med- indbefattet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa denne Lod ligger ialt 9 Dysser [sb.3-11], mere eller mindre fuldstændige bevarede. Den nuværende Ejer vover af Overtro ikke at beskadige dem, men alle Fredlysningsforsøg strandede paa urimelige Fordringer. Af Dysserne ere de to Gangbygninger af sædvanlig Form med Gangen lodret paa Kammerets Længdeaxe, to ere Runddysser med større rektangulære Kamre med Gange udgaaende i Kamrenes Længderetning, og af samme Form ere alle de øvrige 6 fritstaaende Dyssekamre. Med Hensyn til Dimensioner og Planformer se A. P. Madsens Tegninger med Situationsprospekt og Plan over Lodden (12 Blade). - Paa to af Dækstenene ses skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En runddysse, 39' i tværmål. Kamret 6'5" til 7'11" l. i nv.- sø., 3'1" til 4'10" br., dannet af 2 sten mod sv., 1 mod nv. og 3 mod nø.; åbent mod sø., hvor en gang med 1 sten i hver side. Alle dæksten mangler. 16 randsten (deraf 3 væltede). 2' jord udenom medindbefattet. Tingl. 1906.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved tilføjelse af sb.nr til fredningsteksten er der sket en ombytning af de gl. berejsernumre, som refererer til situationsplan og prospekt. Fredningsteksten til "sb.4" beskriver A.P.Madsens og H.Petersens sb.3.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stordysse, beliggende tæt sammen med fr.nr. 3415:5 i græsklædt højning. Hele arealet med begge dysserne er 42 m langt i retning Ø-V, og 15 m bredt. Stenkammer uden dæksten beliggende i højen, forskudt i sydlig retning fra højmidten, bestående af 8 bæresten, 3 mod vest, 4 mod øst, i nord en stor skråtstillet endesten. Indgangsparti i mod syd bestående af 4 bæresten, 2 mod vest, og 2 mod øst. Gangpartiet følger kammerets længderetning. Højen er omgivet af 17 randsten, hvoraf de fleste oprejste. I kammeret ligger en del affald i form af udfaldne sten, grene og kvas fra børns leg. Kammerets tørmure er stærkt forstyrret, en lettere restaurering bør foretages af Fredn.styrelsen, ligesom en oprensning af kammeret. . . Mål: 2,5x15x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende stordysse, tæt op til fr.nr. 3415:4. Begge dysser indgår i en helhed, og ejeren er venlig stemt for besøgende. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)