Yding

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-46

Fredningsnr.
27121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/8 1928. Gdr. Marinus Hansen og hustru. Højgård. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, 1,9 x 15 m. Mod V er ca. 1/3 af højen afgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, 8' høj, 55' i Tværm. Den sydlige Halvdel er til Dels nedpløjet.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 x 15 m. Mod V er ca 1/3 af højen afgravet. Græs i ager. FM 3/8 1928 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 06.15.79-SØ, F 07.36.79-SØ.

1998 Anmeldelse fra privat
Horsens Museum
Fortalte i efteråret 1998, at de havde bemærket, at der er skåltegn på en større sten, der sammen med et par andre er henlagt ved sydsiden af den fredede gravhøj.

1999 Museal besigtigelse
Horsens Museum
På den flade side ses mindst 20 indhuggede skålgruber. Der kunne ikke med sikkerhed ses skåltegn på siderne og stenen er så stor at den ikke umiddelbart kunne vendes. Stenen stammer med stor sandsynlighed fra marken umiddelbart mod sydøst.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er fuldstændig groet til i krat og lidt træer. Beliggende i skovkant op til ager.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt