Yding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-65

Fredningsnr.
271129

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/1 1891, Peder Christiansen Afmærkn.: MS 1913, lieutn. Lassen. Høj, 3 x 16 m. Velbevaret. Græs og enkelte store træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngklædt Høj med et Par Bøgebuske, 9' høj, 50' i Tværm. Toppen er affladet, og paa denne findes en mindre Top, 1' høj, 8' i Tværm. Enkelte Sten ligge ved Foden. Fredlyst ved Dekl. tinglæst 9 Januar 1891.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Velbevaret. Græs og enkelte store træer i ager. FM 9/ 1891 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. I Ø-lig side terrasse efter gammel kreaturskade; tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 07.10.79-NV, F 08.44.79-NV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med græs og buske. De store træer er fjernet.

Litteraturhenvisninger  (0)