Gyrup
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-15

Fredningsnr.
34153

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3415-2,3 Tingl.:3/10 1882 (Købte) Afmærkn.: MS (1890) En rund jordhøj, en del afgravet mod nord, omsluttende en delvis udgravet gangbygning. Kammeret er skævt firkantet, 2,75 m. langt og 2,35 m. bredt. Gangen er 1,20 m. lang. Dækstenene er fjernede. Ligger umiddelbart syd for lang- dyssen "Kappendrup Kirke".
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I... Afstand sv. for Langdyssen findes en Gangbygning med et skævt firsidet 7'6" x 8'9" vidt Kammer. Dækstenene ere bortførte, men Jordfylden ligger endnu tilbage i Størstedelen af Kammeret. (se Planen) - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund jordhøj, en del afgravet mod nord, omsluttende en delvis udgravet gangbygning. Kamret er skævt firkantet, 8'9" langt og 7'6" br. Gangen er 3'9" lang. Dækstenene fjernede. Tingl. 1882. Ligger umiddelbart syd for langdyssen "Kappendrup Kirke".

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund græsklædt høj med resterne af en formodet stordysse. Beliggende tæt ved fr.nr. 3415:2. Kammer bestående af 9 bæresten, orienteret SV-NØ 2,4 x 2,8 m. Indgangsparti ses imod NØ men er tilgroet. Tæt ved højens NØ side ligger en udbygning. . Mål: 0,8x8x5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger midt i byområde tæt sammen med langdyssen 3425:2, med offentlig adgang. I velplejet tilstand vil dyssen kunne præsentere sig godt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Journal nr.: 2014-7.23.03/OBM-0001
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)