Yding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-70

Fredningsnr.
271136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 16 m. Hul i top, 5 m bredt, 2 m dybt. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj med spor efter bulkiste indeholdende bronzesyl. Endvidere fandtes et skiferhængesmykke og et lerkar i et underliggende lag, samt på bunden en stensætning. [Beretning i bogform findes i NM I's beretningsarkiv, bronzealdersgrave, Aarhus amt].

1889 Museal udgravning
Journal nr.: 3017F
Moesgård Museum

1889 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 10' høj, 50' i Tværm. Et 16' l., 15' br. og 6' dybt Hul i Toppen med opgravede Jordbunker omkring og Sten i Bunden hidrører fra en for 6 Aar siden af Kapt. Smith (Aarh.Mus.) foretagen Gravning. Der fandtes efter Sigende Urner med brændte Ben.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Hul i Top, 5 m br. 2 m dybt. Græs i Ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I SV let terrassedannelse p.g.a. kreaturer. I V-lige side 3 mindre skår eller nedhulinger; alle gamle og tilgroede skader. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning:Buske, træer. Foto: S/H 06.73.79-SV, F 08.34.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet med voldsomt hul i midten. Fin dyrkningsfri bræmme. Bevokset med græs og mange løvtræer bl.a. røn. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)