Petersminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-71

Fredningsnr.
271135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 m. Ø-siden stejlt afgravet, med stejlbrink, så bredden er kun 13 m. I toppen større hul. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal udgravning
Journal nr.: 3017G
Moesgård Museum

1889 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med brandgrave. En af disse indeholdt armring og halsring af bronze, samt 3 stykker ringguld. [Beretning i bogform findes i NM I's beretningsarkiv, bronzealdersgrave, Aarhus amt].

1889 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, oprindelig vistnok c 11' høj, 60' i Tværm. Den østre Side er stejlt afgravet med en 8' høj Brink, saa Tværm. Ø-V kun er 40'. Et 10' br., 12'l.,3' dybt Hul i Toppen hidrører fra Kapt. Smths Gravning, (se No.70). Der fandtes efter Sigende en Spiralring af Guld.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 20 m. Østsiden stejlt afgravet, med stejlbrink, så Bredden kun er 13 m. I Toppen større Hul. Græs i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 06.71.79-N, F 08.32.79-N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med løvtræer bl.a. store rønnetræer og bregner. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)