Yding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-72

Fredningsnr.
271134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 25 m. Toppen afgravet ved 3 store afgravninger; i det østlige ses dæksten af et stenkammer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1889 Museal udgravning
Journal nr.: 3017I
Moesgård Museum

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oplysning om grave i højen. [Beretning i bogform findes i NM I's beretningsarkiv, bronzealdersgrave, Aarhus amt].

1889 Museal udgravning
Journal nr.: 3017H
Moesgård Museum
Fundet er publiceret i Aarbøger 1891 s. 339-40.

1889 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, oprindelig c. 11' høj, 80' i Tværm. Denne Høj undersøgtes for 6 Aar siden af Kapt. Smith. Der fandtes i Sydsiden et stensat Gravkammer og i dette et Bronzesværd og en Paalstav. I Højens Midte fandtes en Stenaldersgrav (s.Aarb.f.n.O.1891 S.339). Det omtalte Kammer henligger halvt jordfyldt, og overalt findes store og dybe Jordhuller, Sten- og Jordbunker efter Gravningen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 25 m. Toppen afgravet, med 3 store afgravninger, i det østlige ses dæksten af et stenkammer. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: En del af den S-lige side står ret stejlt; gammel skade. - Her støder en ca. 12 x 1 m. lang rydningsdynge af sten op til højen - kan accepteres; den er helt tilgroet og forstyrrer ikke indtrykket. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, dyreaktivitet, randbeskadigelser, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Buske, græs. Foto: S/H 06.69.79-NV, F 08.30.79-NV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og mange løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)