Yding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-76

Fredningsnr.
271133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 17 m. Overfladisk gravning fra N-siden ind over højen; S-foden nedtrådt af kreaturer; flad afgravning fra V. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 9' høj, 55' i Tværm. Lidt overfladisk Gravning fra Nordsiden c. 20' ind over Højfladen. En Del Sten ses i Randen, og Højen synes at bestaa af Sten. Fredlyst ved Dekl., Tinglæst 9 Jan. 1891.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. Overfladisk gravning fra N-siden ind over højen. S-foden nedtrådt af kreaturer. Flad afgravning fra V. Græs i ager. FM 9/1 1891 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Fredningssten ved at vælte ned. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 07.04.79-SV, F 08.38.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)