Yding

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-79

Fredningsnr.
271131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 20 m. Top afgravet; med uregelmæssig overflade; ved foden i V og SØ huller, trampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 9' høj, 60' i Tværm., noget affladet og uregelmæssig bølget i Toppen som efter Gravning. Sænkninger i Østsiden og tværs over Højen, dog kun 1' dybe. Nogle større og mindre Sten ses i Overfladen, mest ved Foden. Fredlyst ved Dekl., tinglæst 9 Jan. 1891.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Alle gamle kreaturskader nu tilgroede. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 07.08.79-SV, F 08.42.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og mange løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra SV
Foto, oversigt