Hundshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160514-4

Fredningsnr.
281219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hundshøj", 1,2-1,3 x 10 m, affladet top. I siderne ses flere større og mindre kampesten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Hundshøj kaldet. Den er nu overpløjet med Undtagelse af en Top, der er 5' høj og 40' i Tværmaal. Højen er for mer end 30 Aar siden udgravet, og efter Sigende fandtes ved denne Lejlighed et Bronzesværd og en Bronzedolk. Endnu viser en større Fordybning tværs over Højen fra Øst til Vest, hvor Udgravningen har fundet Sted. Nogle Sten, der ligge i denne Sænkning, ere samlede fra Marken og henlagte der. Sagnet fortæller, at en Kong Hund skal være begraven i Højen. Bevoksning: 1979: Græs

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hundshøj", 1,2-1,3 x 10 m, affladet top. I siderne ses flere større og mindre kampesten. Græsklædt i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hundshøj". Høj. Som tidligere beskrevet mht. udseende. Tilføjelse: Målene rettet. På højen en del henkastede marksten. I NV-siden større bart stykke efter sammenfaldet rævegrav. Beskadigelser: Rydningsplads for sten og andet markaffald, affladning af top. Foto: S/H 06.37.79-SØ. F 07.60.79-SØ. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)