Tremhøj
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160514-23

Fredningsnr.
28132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tremhøj", 1,8-2,0 x 13-14 m, affladet top, iøvrigt velbevaret. Terrænet falder stærkt mod øst, syd og vest og højen går der omtrent i eet med skrænten. På toppen er rejst en sten med navnet "Tremhøj". Bevokset med græs og på siderne tillige med fyrrebuske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor aflang Bakke, "Tremhøj" kaldet, 16' høj, 270' i Længde. Længderetning S.V. til N.Ø. Paa Toppen ses som Spor af 3 Høje med en indbyrdes Afstand af 40' fra Top til Top. Den sydvestlige Top er den fladeste, da der her for nogle Aar siden har været bygget et Udsigtstaarn, som nu er nedbrudt. Ind i Siden af den miderste Høj var den Gang bygget en Kælder, og hvor denne har været, findes nu et større Hul. Det ses ikke med Sikkerhed, om de 3 Toppe bestaa af sammendynget Jord, eller det hele er en naturlig Grusbanke. Egnens Folk antage dog, at her har ligget 3 Gravhøje. En Del Sten stikke hist og her frem fra Overfladen.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tremhøj", 1,8-2,0 x 13-14 m, affladet top, iøvrigt velbevaret. Terrænet falder stærkt mod øst, syd og vest, og højen går dér omtrent i eet med skrænten. På toppen er rejst en sten med navnet "Tremhøj". Bevokset med græs og på siderne tillige med fyrrebuske, i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Størrelsen evt. undervurderet. GI-punkt på toppen.. Bevokset med græs, fyrretræer og hyld. Synlig fra offentlig vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs og fyrretræer. Højen ligger i græsmark og er frahegnet, da der går dyr på marken.

Litteraturhenvisninger  (0)