Lillerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-1

Fredningsnr.
271215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 20 m. Større gravning fra Ø ind til toppen. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En skovbevokset Høj, 13' høj, 60' i Tværm. En lille Gravning ved Grunden paa Nordsiden, 10' ind i Højen hidrører fra, at der har været anlagt Iskælder. Ellers urørt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m. Større gravning fra Øst ind til toppen. Træer i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig høj i tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bevokset med 5-6 store bøgetræer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H 06.31.79-NØ, F 07.54.79-NØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt tilgroet i løvtræer - birk, ahorn, hyld mm.

Litteraturhenvisninger  (0)