Petersborg

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-61

Fredningsnr.
271141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, aflang, 16 x 28 m, 3,5 m høj. SØ-siden stærkt afgravet; foden firkantet afpløjet; af N-siden lidt afgravet; toppen skråner mod SØ; lidt affladet mod SV. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 11' høj, 75' i Tværm. Der er afgravet lidt af Nordsiden, og her ses nogle meget store Sten. Højen er en Smule affladet mod S. og Toppen skraaner fladt mod Ø. For nogle Aar siden boredes paa Toppen med en Mergelgraver, og denne sank pludselig langt ned, som i et tomt Rum, hvorfor det formodes, at der er et Gravkammer i Højen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, aflang, 28 x 16 m, 3 ½ m høj. SØ-siden stærkt afgravet. Foden firkantet afpløjet. Af N-siden lidt afgravet. Toppen skråner mod SØ, lidt affladet mod SV. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H 06.46.79-NØ, F 08.10.79-NØ.

1999 Museal besigtigelse
Horsens Museum
I forbindelse med besigtigelse i anden anledning fandt undertegnede et randskår af et ornamenteret keramiklåg på markoverfladen ca. 5 meter nordvest for højfoden på den fredede høj sb. 61.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Der ses stubbe efter store fældede træer. Beliggende i grønt område. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt