Østbirk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-71

Fredningsnr.
271138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16 x 20 m, 3 m høj. Siderne stejlt afgravet til 1,5 m's højde hele vejen rundt. Graner i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, 9' høj, 80' i Tværm. Hele den sydlige Side er afgravet til en Højde af 4' og flad. Derfra er der gravet ind i Midten og her ses en Del store Sten. Højen maa antages af være fredlyst, da den ligger paa Præstegaardsjorden.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 20 m, 3 m høj. Siderne stejlt afgravet til 1 ½ m højde hele vejen rundt. Graner i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Tilgroet med visnende træer og buske. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 06.55.79-NØ, F 08.16.79-NØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, en del løvtræer samt et enkelt nåletræ.

Litteraturhenvisninger  (0)