Østbirk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-73

Fredningsnr.
271139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/12 1919. Sognepræst M. Leth. Afmærkn.: MS 1920, G. Rosenberg. Høj, 3 x 25 m. I V-siden to flade huller, forårsaget af kreaturer og høns. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 10' høj, 80' i Tværm. Regelmæssig og urørt med Undtagelse af, at der [er] afgravet en Ubetydelighed i Nordsiden ned mod Foden. Ved Foden ses flere Steder store Randsten. Maa antages af være fredlyst ([sb.] 71). Bevoksning: 1979: Græs

1919 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. I V-siden to flade huller, forårsaget af kreaturer og høns. Græs i ager. FM 19/12 1919 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Foto: S/H 06.53.79-N, F 08.14.79-N. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og enkelte løvtræer. Beliggende i have.

Litteraturhenvisninger  (0)