Emmelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-19

Fredningsnr.
33155

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/4 1920, R.P. Rasmussen Diplom Afmærkn.: MS 1920, Th. Thomsen En jættestue, af hvilken er bevaret 5 af kamrets bæresten og 1 på dem hvilende dæksten samt en afvæltet stor dæksten til kamret. Mindst 3 m jord udenom indbefattet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af et Gravkammer med flere Dækstene, det maa antages at have haft Gang, snarest i Kammerets Længderetning mod SØ. (se Tegn.). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1920 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal udgravning
Journal nr.: 6475
Odense Bys Museer
Tæt øst for det fredede jættestuekammer sb. 19 undersøgte apoteker Mikkelsen i 1934-35 fem spredtliggende brandpletgrave fra FRJ III. En af disse indeholdt et kort, enægget sværd eller en stor kniv. Ellers bestod gravgodset kun af lerkarskår og jernknive. Gravene er afdækket indenfor et 5 x 5 m stort område, men om gravfeltet i sin helhed er totaltundersøgt, er uklart.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En jættestue, af hvilken er bevaret 5 af kamrets bæresten og 1 på dem hvilende dæksten samt en afvæltet stor dæksten til kamret. Mindst 3 m jord udenom indbefattet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt forstyrret jættestuekammer beliggende i lav græsklædt højning i kanten af et skel. Tæt bevokset med tjørnekrat. I kammeret står en gammel hyld der trykker noget på bærestenen i mod nord-vest. Resterne af kammeret er ca. 2,1 x 1,5 m orientereret SØ-NV. Der ses ialt 5 bæresten, 2,0x1,3 ligger på bærestenene og danner et lukket kammer med åbning imdo SØ. Kun ca. 1 m SØ for åbningen ligger på højoverfladen en stor sten ant. dæksten, 2,0 m lang. Der er pløjet indtil 0,3 m fra den store sten på højoverfladen, hvilket er i strid med fredningen, der fortæller, at 3 m jord udenom er indbefattet i fredningen, hvorfor dette bør påtales. Omkring fortidsmindet ses der i pløjelaget oppløjet sort kulturjord, der fandtes dog ingen keramik eller oldsager af betydning. 70 m mod syd ses i pløjejorden en lav højning med oppløjet knust flint, det samme gælder ca. 100 m mod øst, hvor der observeredes to tilsvarende pletter, ant. megalit tomter. . Mål: 0,5x12x5 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Albrectsen,E.
Fynske Jernaldergrave I. Førromersk Jernalder
1954