Momhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-109

Fredningsnr.
271143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Momhøj", 3 x 14 m. Siderne i Ø, V og S nedtrampet af kreaturer, nøgne. Graner på toppen. (Ejeren lovet at hegne, næste gang der skal være løsdrift).
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 12' høj, 70' i Tværm. Hele den nordre Halvdel næsten til Midten er bortkørt, saa Nordsiden er en stejl Brink. Højen bestaar mest af Jord; men der synes flere Steder at være et Stenlag, c. 2 ½' under Overfladen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Momhøj", 3 x 14 m. Siderne i Ø. V og S nedtrampet af kreaturer, nøgne. Graner på toppen. (Ejeren lovet at hegne næste gang der skal være løsdrift).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Momhøj". Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Er hegnet og bevokset med træer, buske og græs; intet bart, alt tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H 06.61.79-NV, F 08.22.79-NV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med træer mod øst bl.a. røn og mirabelle. Iøvrigt græsklædt samt lidt gyvler. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto
Foto, oversigt