Vestbirk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-116

Fredningsnr.
271137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Østbirk kommune ejer kun matr.nr. 7c. Vestbirk, matr.nr.7c : Høj i skel til matr.nr.7a af Vestbirk. Høj, 3 x 20 m. S-siden afgravet; beplantet; med udhulet sti til top; N-siden stejlt afskåret af vej; mindre hul S for top. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En græs- og lyngklædt Høj, 10' høj, 60' i Tværm. Aldeles forstyrret af Gravninger, særlig mod S. og Ø.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. S-siden afgravet, beplantet, med udhulet sti til top. Nordsiden stejlt afskåret af vej. Mindre hul S for top. Græsklædt.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I den stejlt afskårne N-side ses flere op til 1/2 m. store sten; her går en markvej forbi. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, anden skade. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage. Foto: S/H 06.57.79-Ø, F 08.18.79-Ø.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, et enkelt stort løvtræ samt mange små ahorn der er på vej op.

Litteraturhenvisninger  (0)