Urup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-144

Fredningsnr.
281153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer med 3 bæresten på plads og en fjerde indvæltet, dannende et rektangulært kammer. (En rævegrav under den skredne sten). Bevokset med træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1261/61
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Om fredningen.

1961 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulært Dyssekammer af 3 Bæresten og 1 indvæltet. Træer i Skov.

1961 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Julianelyst Skov. Dyssekammer; 3 Bæresten paa Plads og 1 indvæltet, dannede et rektangulært Kammer.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. En stor pæreformet, ca. 2 x 1,4 x 0,6 m grå granitsten (overligger?) ligger i n-s retning i meget blød skovbund omgivet af mange blade og kvas. Kammerets bæresten ses ikke, men kan muligvis være under dækstenen. Rævegran ses ikke. Stenen er mosgroet og omgivet af bøg, ahorn, lind, lærk og bregner i løvskov. Omtrent 10-15 m syd for kant af yngre gran. Bevoksning (ca. 10 år gl.) Øverst på kanten af sydskråning og i sv. kant af gl. skovvej, der nu kan anes i terrænet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Krat og træer omkring dyssen.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)