Sortehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-3

Fredningsnr.
270849

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Sorthøj", 2,3 x 25 m. Udgravet ved vældigt krater i top, der synes at gå til bunds; fra topkrateret går en dyb rende ud mod N; ca. 3 m af N-siden gået til i grusgrav (der dog ikke er af store dimensioner)(Tyskerne har lavet ødelæggelsen). Lynggroet med gran, fyr og gyvel. Restaurering 1954: Tophullet 4-4,5 m i diameter og 2 m dybt med en 1,5 m bred og 1,25 m dyb løbegrav ud gennem siden mod nord; blev fyldt med jord, som lå opkastet langs udgravningens kanter samt med tilført jord. 1/4 af nordfoden som var bortgravet,repa- reredes NM.I.: Trods beskadigelserne afgjort fredningsværdig. Restaurering 1954 (journ. 100/54).
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sortehøj" mod S.V., ret velbevaret c. 8' h. 62' i Diam. (Lovet fredet af Ejeren). […] Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sortehøj", 2,3 x 25 m. Udgravet ved vældig krater i top, der synes at gå til bunds. Fra topkrateret går en dyb rende ud mod nord. Ca. 3 m af nordsiden gået til i grusgrav, (der dog ikke er af store dimensioner). (Tyskerne har lavet ødelæggelsen). Lynggroet med gran, fyr og gyvel. (Trods beskadigelserne afgjort fredningsværdig).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: "Sorthøj". Stor, flot høj. Stadig stor sænkning i top, efter restaurering, med markant hul i midten, ca. 2,5 m i diam. Og 0,5 m dybt, tilgroet. Bevokset med græs, lidt lyng, guglekirsebær, røn og egetræer. Indtil nordfod er lagt en stor dynge "Halmstrø (?) §18. Ca. 30 m N for fod er doponeret store dynger marksten, også nye læs, samt en del skrot. Nærmest en affaldsplads - §18. Meldt til amt Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)