Ejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-16

Fredningsnr.
270842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 24 m. Fra VNV foden er en ca. 4 m bred og 0,5 m dyb gravning ført ind til over midten af højen, dog tilgroet. Højsiderne ujævne. Bevokset med graner, hvoraf de fleste er fældet. I hedestykke. NM.I.: Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 16-19] Paa en flad isoleret Banke 4 Høje 2-5' h. I den største er der gravet og fundet en Bronzesværd, hvis Haandtag smuldrede Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 24 m. Fra VNV foden er en ca. 4 m bred og 0,5 m dyb gravning ført ind til over midten af højen, dog tilgroet. Højsiderne ujævne. Bevokset med graner, hvoraf de fleste fældet. I hedestykke. (Fredningsværdig på sin plads).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 24 m. Noget beskadiget. Siderne ujævne. Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj, som fritekst. Tilføjelse: Højsiden især ujævn og afgravet mod nord og nordøst. Dyregrav i nordsiden. Bevokset med fyrretræer, nogle birketræer, graner, røn og noget græs. Mellem ældre granskov i øst og nyere 10-12 år gl. granplantage, der fortsætter ud til landevejen i vest. Beplantningen går helt ind til vestfod (10-12 gl. graner), to rækker står i N-S i 2-m zonen (§13). Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)