Ejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-17

Fredningsnr.
270843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Vestsiden bortgravet og bortgravningsslugten fortsætter ind over højmidten. Bevokset med lyng og midtpartiet og syddelen tæt bevokset med fyr (så orientering er vanskelig). NM.I.: Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 16-19] Paa en flad isoleret Banke 4 Høje 2-5' h. I den største er der gravet og fundet en Bronzesværd, hvis Haandtag smuldrede

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. Vestsiden bortgravet og bortgravningsslugten fortsætter ind over højmidten. Bevokset med lyng og midtpartiet og syddelen tæt bevokset med fyr (så orientering er vanskelig). (Fredningsværdig på sin plads).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 18 m. Vestsiden bortgravet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj. Nordsiden er afgravet. Fyrretræerne på højen er fældet og kvaset skjuler sydsiden. Bevokset med opvækst af rønnebær, birk og andet løvkrat og en ældre gran samt blåbær/tyttebær. På højfod mod vest er plantet en halv snes graner i rn række, og yderligere en række i 2-meter zonen (§13), ca. 10-12 år gamle. Ligger på kant af skrænt mod øst, i kant af yngre granplantning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)