Sorthøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-30

Fredningsnr.
270851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet af Geod.Inst. Besk. af tyskerne. "Sorthøj", 4 x 30 m. I top et stort hul, 3 x 5 m stort, 1 m dybt, med rende ud mod S, gravet af tyskerne, der også har væltet G.I.'s målepunkt, der ligger i bunden af midthullet. Noget af V-siden bortgravet i gammel tid. En del af høj- foden nedtrampes af kreaturer. Restaurering 1954: Tophul 3 x 4 m bredt og 1,15 m dybt blev fyldt med jord, som henlå langs kanten af hullet. Siden mod nord og nord- vest, der stod stejlt uden bevoksning, blev påført jord og tilsået. NMI: Rundt om hele højen har tyskerne haft gravet en skyttegrav, hvorfor en del af højfoden nu nedtrampes af kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (12)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor rund Høj c. 14' h. […] Bevoksning: 1997: Løvkrat

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt beskadiget paa Vestsiden kan ikke fredlyses for Tiden.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sorthøj", 4 x 30 m. I top et stort hul 3 x 5 m stort og 1 m dybt med rende ud mod S, gravet af tyskerne, der også har væltet G.I.'s målepunkt, der ligger i bunden af midthullet. Noget af vestsiden bortgravet i gammel tid. (Fredet af G.I. ved deklaration). Rundt om hele højen har tyskerne haft gravet en skyttegrav, hvorfor en del af højfoden nu nedtrampes af kreaturer.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Sorthøj" 4 x 30 m. I Top stort Hul. Noget af Vestsiden bortgravet. Bevoksning: 1997: Løvkrat

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Sorthøj. Flad top efter restaurering. Tyskernes rende svagt synlig i sydsiden. GI ses ikke. Vestsiden stadig afgravet i høj skrænt. Alt tilgroet. Dyrehul i NV højside. Bevokset med græs, gyvel, røn, lidt tjørn, blåbær og opvækst af eg, på sokkel i ager. Pløjet indtil 1 m fra fod i vestsiden. Øvrige sider overholder §13. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)