Ejstrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-32

Fredningsnr.
270852

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 22 m. Siderne afgravet, så grundplanen nærmest er firkantet; kreaturaftrampning mod N. Flad top med lille tilgroet hul, hvori rævegrav. Græsgroet med lidt lyng i udkant af ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] En overpløjet Høj [sandsynligvis sb. 32] i Skjellet til 3a. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Siderne afgravet så grundplanen nærmest er firkantet. Kreaturaftrampning mod N. Flad top med lille tilgroet hul hvori rævegrav. Græsgroet med lidt lyng, i udkant af ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 22 m. Siderne afgravet. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj - som fritekst. Rævegrav ses ikke mere. Bevokset med græs, hypen, tjjørn, røn og fire store gamle graner langs vestfod, på sokkel ved skel i ager. Lovlig tæt pløjet ved nordfod, helst holde ploven 1 m længere ud, for at siden ikke skal skride med tiden (§13). Indtil vestfod er henlagt en række friske marksten, også marksten ved NV fod, spredte og nogle stykker på og indtil nordfod (§18 og §12). Meldt til amt. Ved skel mod vejen er opstillet en elektrisk boks, men skjult fra højen af løvhegnet (§18). Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)