Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-40

Fredningsnr.
270915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rishøj", 3,3 x 28 m. Østre halvdel bortgravet; vældigt skår i NØ-SV fra ud- gravning af højen; det meste af S-siden mangler, også en del af V-siden mang- ler. Græs- og lynggroet med fyr og gran. Ligger i udkant af ager mod jern- bane. NMI: Syner fra vejen sydfra som pæn høj. Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rishøj, beskadiget ved Pløjning.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Rishøj", 3,3 x 28 m. Østre halvdel bortgravet. Vældigt skår i NØ-SV fra udgravning af højen. Det meste af sydsiden mangler, også en del af vestsiden mangler. Græs-lynggroet med fyr og gran. Ligger i udkant af ager mod jærnbane. (Syner fra vejen sydfra som pæn høj. Fredningsværdig på sin plads).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Rishøj" 3,3 x 28 m. Østre Halvdel bortgravet og stærkt beskadiget mod Syd og Vest. Fredet.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget gennemgraavet og deform, men alligevel et tydeligt fortidsminde. Flere store løvtræer på top.

Litteraturhenvisninger  (0)