Lille Taalund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-45

Fredningsnr.
270916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Vestre halvdel stærkt afgravet ved skrå afgravning; SØ-siden stærkt afgravet og med gammel kartoffelkule; mindst 2 - 3 m gravet af Ø-siden. Græs- lynggroet i ager. NMI: Høj, 3 x 30 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 45-46] 2 anselige Høje, i den nordl. [sb. 45] er anlagt en Kartoffelkule, den sydl. [sb. 46] er for største Delen sløjfet; i den er fundet 5 Urner med Laag. I et Laag var foroven en Knap, Urnen indeholdt kun Ben. Højens Kjærne staar endnu tilbage; sten ses paa dens Bund. Udenom Højen er i Marken fundet smaa Stensætninger med Kul og Aske.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 30 m. Vestre Halvdel stærkt afgravet ved skrå afgravning. SØ-siden afgravet og med gammel kartoffelkule. Mindst 2-3 m gravet af østsiden. Græs-lynggroet i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 30 m. Siderne stærkt afgravet mod Vest, Sydøst og Øst.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)