Storehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-66

Fredningsnr.
270864

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Storehøj", "Sorthøj" 3 x 16 (N-S) x 27 m (Ø-V). En væsentlig del af nordre halvdel bortgravet. I den bevarede del ses en stor, nu tilgroet ned- gravning ca. 5 m i diam. og ca. 2 m dyb. Græs- og lynggroet i udkant af ager mod vej. (I højen gjort fundet Natm. invent.nr. 19062-67, delvis afbildet i Acta A. XX, 1949, fig. 49-51. Klindt-Jensens afhandl.). (Da vejen syd om højen blev udvidet fandtes ved søndre højfod 2 urner, heraf intet bevaret; meddelt af gdr. Rasmus Høgh).
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 66-69] Paa den vestlige Del 3 Høje, de to overpløjede [sb. 67 og 68]; i den tredje "Storehøj" [sb. 66], der tegner sig 14' h, 138' i Diam, gjordes Fundet 19062-67 i Museet; - Paa den østre del en nedpløjet Høj [sb. 69].

1951 Museal berejsning
Journal nr.: 19062-67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Storehøj "Sorthøj", 3 x 16 m (N-S) x 27 m (Ø-V). En væsentlig del af nordre halvdel bortgravet. I den bevarede del ses en stor nu tilgroet nedgravning ca. 5 m i diam. og ca. 2 m dyb. Græs-lynggroet i udkant af ager, mod vej. (I højen gjort fundet Natm. Jour. Nr. 19062-67, delvis afbildet i Acta Archaeologica Vol. XX, 1949 fig. 49-51 (Klindt Jensens afh.). (Da vejen syd om højen blev udvidet fandtes ved søndre højfod 2 urner, heraf intet bevaret (meddelt af Gdr. Rasmus Høgh).

1951 Museal berejsning
Journal nr.: 19062-67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Storehøj "Sorthøj". 3 x 16 (N-S) x 27 m (Ø-V). En væsentlig Del af nordre Halvdel bortgravet. Spor efter bred og dyb Nedgravning i Top. Herfra Jærnalderfundet Natm. 19062-67. da Vejen syd om Højen blev udvidet fandtes ved sønde Højfod to Urner, heraf intet bevaret (Meddelt af Gaardejer Rasmus Høgh).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1998 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 19062-67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)