Pengesten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-33

Fredningsnr.
34157

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/4 1916, Jesper Carlsen Peders. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1916, oberstl. Lund. En jættestue, "Pengesten". Kamrmeret af afrundet form, 2,65 m lang i NØ-SV, 2,15 m br., dannet af 10 bæresten og 2 dæk- sten, hvoraf kun den ene, over kamrets nordøstlige del, er bevaret og i oprindeligt leje. Gangen, som udgår mod ØSØ, er 3,30 m lang, 0,50 m br. og dannet af 5 sten i hver side, det inderste par fælles med kammeret, ingen dæksten. Samt- lige sten er væsentlig fritstående, idet kun lidt af jord- højningen er bevaret. 2 m jord uden om stenene i begge kam- re indbefattet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning med ovalt Kammer 8'8" x 6'9" og Gang mod SØ 10'6" l. Dennes Dækstene ere alle bortførte; af Kammerets, der have hvilet frit, er den ene for 15 Aar siden [ca.1867] sprængte til Brug paa Kjørup. (se Tegn.). Kaldes "Pengesten". Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En jættestue, "Pengesten". Kamret af afrundet form, 2,65 m l. i nø-sv., 2,15 m br., dannet af 10 bæresten og 2 dæksten, hvoraf kun den ene, over kamrets nordøstlige del, er bevaret og i oprindeligt leje. Gangen, som udgår mod øsø., er 3,30 m lang, 0,50 m bred og dannet af 5 sten i hver side, det inderste par fælles med kamret, ingen dæksten. Samtlige sten er væsentlig fritstående, idet kun lidt af jordhøjningen er bevaret. 2 m jord uden om stenene i begge kamre indbefattet. Tingl. 1916.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen "Pengestenen". Græsklædt højning bevokset med enkelte buske. Kammeret er nærmest "pæreformet" 2,7x2,2 m orienteret NØ-SV, med gangparti imod SØ bestående af 4 sæt bæresten, heraf et sæt karmsten, i alt 8 bæresten synlige. Kammeret består af 10 bæresten, hvorpå ligger en tippet dæksten over kammerets nord-østlige halvdel. En stor ask der gror inde i kammeret trykker dækstenen, og bør fjernes. Der ses ingen bevarede tørmurskonstruktioner. Pløjeafstanden til dyssen er passende, ca. indtil 2 m fra dyssekammeret, i firkantet form. Ejeren oplyste, at folk med minesøgere var begyndt af grave i kammeret, men var blevet opdaget og bortvist af lokalbefolkningn. Ca 40 m øst for, i marken ses en oppløjet form. dyssetomt. . . Mål: 0,6x8x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk fritliggende jættestue, hvor ejeren er velvillig indstillet over for besøgende. Ca. 100 m inde i ager. Beliggende tæt ved fr.nr. 3415:6. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)