Hedegaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-93

Fredningsnr.
270860

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 20 m. I NØ-top og side tilgroet hul, 3 x 4 m stort, 0,7 m dybt. Ø-siden noget afgravet. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 93-94] Paa Hedelodden 2 Høje i Flugt med den paa [matr. nr.] 6b [sb. 92], den nordre [sb. 93] til Dels pløjet, den søndre [sb. 94] der er 6-8' h. 50' i Diam, fredlystes af Ejeren. Bevoksning: 1997: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 20 m. I NØ top og side tilgroet hul 3 x 4 m stort og 0,7 m dybt. Østsiden noget afgravet. Lynggroet i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 20 m. Lidt beskadiget. Fredet. Bevoksning: 1997: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj - som fritekst. Nord-østsiden står i en høj skrå tilgroet brink mod ageren. Bevokset med græs, lyng, store fyrrebuske og et stort birketræ, på høj sokkel i ager. Henlagt lange vandrør på sokkelen indtil sydfod (§18). Halmballedobot meddem 2708:60 og 61 (§18). Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)