Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-83

Fredningsnr.
270854

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 20 m. Lidt udjævnet og med ujævn overflade efter plantningsfurer. Bevokset med gran i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 78-84] Paa flad Hedejord 7 fladagtige Høje, de 3 østlige [sb. 82-84] overpløjede, de 4 [sb. 78-81] andre vexle 1-3' h. 30-49' i Vidde. Bevoksning: 1997: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 20 m. Lidt udjævnet og med ujævn overflade efter plantningsfurer. Bevokset med gran i lille plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 20 m. Lidt udjævnet og med ujævn Overflade. Fredet. Bevoksning: 1997: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj af "Trehøj" - som fritekst. Plantefurerne går i Ø-V retning. Bevokset med græs, opvækst af røn og birk samt udgåede graner, der ligger væltet på højen. Bevoksning: 1997: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)