Ærtesten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-34

Fredningsnr.
34156

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/4 1916, Jesper Carlsen Peders. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1916, oberstl. Lund Et afrundet, aflangt gravkammer, "Ærtesten", 2,80 m langt i N-S, 2,10 m br., nu dannet af 5 opretstående eller hælden- de bæresten og en med den ene ende nedskreden dæksten, der nu delvis fylder kammeret; på dens overflade 10 skålforme- de fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (10)
1837 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af et ovalt anseligt Gravkammer (opr. med Gang i SØ. ?) staar 5 Sidestene tilbage omkring den nedfaldne kolossale Dæksten, der viser mindst 11 skaalformede Fordybninger. Dækstenen blev for 50 Aar siden [ca.1832] reven ned med Jernstænger "for at den ikke engang af sig selv skulde falde ned og knuse Kvæget". Kaldes Ærtesten. (se Tegn.). Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et afrundet, aflangt gravkammer, "Ærtesten", 2,80 m l. i n-s, 2,10 m bredt, nu dannet af 5 opretstående eller hældende bæresten og en med den ene ende nedskreden dæksten, der nu delvis fylder kamret; på dens overflade 10 skålformede fordybninger. Tingl. 1916.

1972 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1320
Odense Bys Museer
Ud over beskrivelsen i deklarationen findes endnu en bæresten, der er væltet. Desuden findes der på dækstenen langt flere skåltegn end angivet i fredningsbeskrivelsen. Der findes nemlig ca. 50 skåltegn i kanten af en karakteristisk tresidet flade i stenens NØ-ende. Desuden findes her , en 31 cm høj, 21 cm bred "Hornfigur", hugget i én sammenhængende bred fure. Figuren kan nærmest karakteriseres som et omvendt spørgsmålstegn. På dækstenens overside findes endvidere enkelte skåltegn. På en bæresten i kammerets Ø-side findes mindst 8 skåltegn.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rester af et jættestuekammer "Ærtesten". Beliggende i en firkantet græsklædt lav højning omgivet af ager. Kammeret er afrundet af form, orienteret nord-syd, og består af 5 oprejste bæresten, samt en løst ligggende imod vest. En stor dæksten ligger nedvæltet i kammeret, og fylder til dels dette. Stenen er kløvet på den østlige side. På dækstenens nord-østlige forside observerdes mindst 50 skåltegn, ligesom der på dækstenens lodrette flade mod NØ ses en indhugget figur i sten, bestående af en ca. 2 cm bred fure, ca. 30x20 cm, som anvist her = . Oven på bærestenen i kammerets østside, på indgangsstenen findes mindst 10 skåltegn. Mod øst ses en åbning mellem bærestenene, der formentlig er jættestuens indgangsparti. Der ses ingen steder bevaret tørmure. . . Mål: 0,5x8x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen er forfalden, men er dog ret seværdig på gr. af sine helleristninger, og at den ligger tæt ved fr.nr. 3415.7. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)