Brokhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-88

Fredningsnr.
270857

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Brokhøj" eller "Skjelhøj", 3 x 30 m. Flad top, lidt ujævne sider, ellers velbevaret. Bevokset med græs og fyr i skelhegn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brokhøj eller Skjelhøj, overpløjet mod Syd. Bevoksning: 1997: Lyng og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brokhøj" eller "Skjelhøj" 3 x 30 m. Bevokset med græs og fyr i skelhegn. Flad top, lidt ujævne sider, ellers velbevaret.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Brokhøj" eller "Skjelhøj" 3 x 30 m. Flad Top. Lidt ujævne Sider. Fredet. Bevoksning: 1997: Lyng og Løvtræer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: "Brokhøj" - som fritekst. Ujævnheder efter beplantning. Riller over nordsiden. Bevokset med lyng, græs, røn- og egetræer. NV for højen og ud til vejen står i dag en yngre rødgravplantage, indtil ca. 10 m fra højfod (15-20 år gl.). Bevoksning: 1997: Lyng og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)