Hedegaardene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-94

Fredningsnr.
270861

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1914 Høj, 2 x 23 m. Lille tilgroet hulning i top; lidt ujævn i side mod Ø. Lynggroet i udkant af ager, mod plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 93-94] Paa Hedelodden 2 Høje i Flugt med den paa [matr. nr.] 6b [sb. 92], den nordre [sb. 93] til Dels pløjet, den søndre [sb. 94] der er 6-8' h. 50' i Diam, fredlystes af Ejeren. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 23 m. Lille tilgroet hulning i top. Lidt ujævn i siden mod Ø. Lynggroet i udkant af ager, mod plantage. FM 24/10 1877 MS 1914

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 23 m. Lille Hulning i Top. Lidt ujævn i Siden mod Øst. FM 24/10 1877 MS 1914. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj - som fritekst. Nu bevokset med egetræer, gamle fyrretræer, opvækst af røn og græs, i kant af opgivet ager. Depot af halmballer mellem 2708:60 og 61. Sort plastik (på top) og ved fod (§18). Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)