Fladhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-96

Fredningsnr.
26091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Fladhøj", 2,2 x 35 m. Flad top med spor efter gravninger, dog alt tilgroet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladhøj" paa en Banke 3' h. 29' vid. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 591/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Fladhøj", 2,2 x 35 m. Flad top med spor efter gravninger, dog alt tilgroet (beskadigelserne vist forvoldt af tyskerne) (jvnf. m. journ. 591/51).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Fladhøj" 2,2 x 35 m. Flad Top med Spor efter Nedgravning (Journ. 591/51) Fredet. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Fladhøj"". Flad top med ujævnheder efter gamle gravninger. Et dige (?) løber i et med sydlig højside i Ø-V retning. I øvrigt nogle ujævnheder i siderne. Bevokset med græs, revling, tyttebær, fyrretræer og -buske, i fyrtilgroet hede. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)