Bredhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-126

Fredningsnr.
270841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Bredhøj", 3,5 x 50 m. I top og ned ad søndre side en ca. 5 m bred og 1 m dyb kløftartet, tilgroet udgravning; siden noget afgravet mod Ø; iøvrigt velbevaret og monumental. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj" er ingen sammendynget Høj. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bredhøj", 3,5 x 50 m. I top og ned ad søndre side en ca. 5 m bred og 1 m dyb kløftartet tilgroet udgravning. Siden noget afgravet mod Ø. Iøvrig velbevaret og monumental. Lynggroet i hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Bredhøj" 3,5 x 50 m. I Top og søndre Side kløftartet tilgroet Udgravningshul. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: "Bredhøj". Tilføjelse til fritekst: Dyrehuller i nordlig top. Bevokset med en stor gran, nogle mindre graner, et fyrretræ, opvækst af fyr, et løvtræ, græs, revling og tyttebær i nåleplantage overfor sydskråning Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf V
sf S
sf SØ
sf NØ
sf NØ
Oversigtsfoto sf NV