Sønder Gludsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-117

Fredningsnr.
26092

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1914. Høj, 2,5 x 30 m. Mod V et rævehul midt på siden, herfra en del højfyld ud på højsiden; også et rævehul som er gravet øverst på vestre højside, lige- ledes et rævehul midt på toppen, fylden herfra ligger ud i den gamle, tilgro- ede fordybning. Højen iøvrigt velbevaret. Lynggroet på stykke, hvor nylig er plantet graner. Udbedring lovet. NMI: Ejeren lovede at kaste hullerne til.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydligst en smuk Gravhøj 7' h. 72' vid, […] Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 30 m. Mod vest et rævehul midt på siden, herfra en del højfyld ud på højsiden. Også et rævehul som er gravet øverst på vestre højside, ligeledes et rævehul midt på toppen, Fylden herfra ligger ud i den gamle tilgroede fordybning. Højen iøvrig velbevaret. Lynggroet på stykke, hvor nylig er plantet gran (Ejeren lovede at kaste hullerne til).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 30 m. Tre Rævehuller ses. FM 22/9-1909 MS 1914 Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, ca. 3 m i diameter, 0,7 m dybt. 3 tilgroede rævehuller i tophul. Mindst 5 rævehuller i nordsiden med jorddynger foran. Også i sydsiden og i vestsiden. Flad afgravning i østsiden. Bevokset med græs, lyng og små selvsåede graner. For nylig ryddet for fyrretræer. I skovet plantage. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5150, Oversigt, set fra S
5149, Oversigt, set fra N