Gammelmands Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-122

Fredningsnr.
260812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravsten, Nyere tid (dateret 1946 - 1959 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 25 m. I top et stort hul, 4 x 5 m stort og indtil 1,3 m dybt; hullet delvist tilgroet. Højen i- øvrigt lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gammelmands Høj", en lille paa en naturlig Banke opdynget Høj; - der har været gravet i den. Bevoksning: 1997: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 25 m. I top et stort hul 4 x 5 m stort og indtil 1,3 m dybt. Hullet delvist tilgroet. Højen iøvrig lynggroet i hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,2 x 25 m. I Top et stort Hul. Fredet. Bevoksning: 1997: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Trindhøj". 2,2 m høj set fra N, 1,9 m høj set fra Ø, 16 m i diameter. Hullet i top nu helt tilgroet. I øvrigt noget ujævne sider med flere rævehuller og -gange. Bevokset med lyng, mos, græs, fyrrekrat og nogle graner, på bakketop i fyrbevokset hede. En granitgravsten, spids stele over Søren Andreasen død i 1931 og Mette Marie Andreasen, død i 1897 og Marie Andreasen, f. Birkebæk Nielsen, død i 1949, er sat 2-3 m fra højfod i syd. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)