Brænhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-137

Fredningsnr.
270856

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ll.Tykskov = Kidmose gårde. "Brænhøj", 2,5 x 28 m. Rundt om toppen, øverst på siden gravet en flad rund- gang. V-siden ujævn og hullet, alt dog tilgroet. Lynggroet i udkant af ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Brænhøj 6' h. sydligere [ift. Sb. 134-136] er forstyrret ved Gravning, den indeholder mange Sten. […] Bevoksning: 1997: Lyng og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brænhøj", 2,5 x 28 m. Rundt om toppen,øverst på siden gravet en flad rundgang. Vestsiden ujævn og hullet, alt dog tilgroet. Lynggroet i udkant af ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Brænhøj" 2,5 x 28 m. Siden ujævn. Fredet. Bevoksning: 1997: Lyng og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: "Brænhøj" - som fritekst. Grøft fra rundgang til fod. Tilføjelse: Alle sider noget hullede. Bevokset med lyng, revling og ahorn i græs på den lille flade top. I udkant af granplantage. Bevoksning: 1997: Lyng og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)