Kimisgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-127

Fredningsnr.
270846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ll.Tykskov = Kidmose gårde. Høj, 1,5 x 20 m. I top stort tilgroet hul, 6 x 6 m stort og ca. 1 m dybt, herfra går en rende ud mod NØ. Ø-side stærkt beskadiget over en strækning på ca. 6 m; der er en hulning her uden bevoksning, delvis forårsaget af kreaturer. Lynggroet i hede, der snart skal opdyrkes.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 127-28] To anselige Høje, den vestre [sb. 127] 6-8' h. 55' vid, den østre [sb. 128] godt 8' h. 75' vid. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skikket til Fredlysning - kan ikke fredlyses for Tiden.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 20 m. I top stort, tilgroet hul 6 x 6 m stort og ca. 1 m dybt, herfra går en rende ud mod NØ. Østre side stærkt beskadiget over en strækning på ca. 6 m, der er en hulning her uden bevoksning, delvis forårsaget af kreaturer. Lynggroet i hede (der snart skal opdyrkes).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 20 m. Stærkt beskadiget i østre Side. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj, som tidligere beskrevet. I øvrigt mindre hul i sydsiden og et i vestsiden, begge ca. 1 m i diameter, 0,5 m dybe. Et dyrehul i top. Flere mindre ujævnheder i højsiderne. Alt tilgroet. Bevokset med græs, lyng og egetræer på sokkel i ager. Pløjet og sået indtil højfod i SØ og Ø og indtil 1 m fra fod i NV. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)