Kimrisgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-128

Fredningsnr.
270847

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ll.Tykskov = Kidmose gårde. Høj, 2,5 x 30 m. I top hul, ca. 7 m i diam. og 1,5 m dybt, men tilgroet; i N-siden et hul ca. 2 x 3 m stort og 0,6 m dybt, tilgroet. Lynggroet i hede, der snart skal opdyrkes. NMI: Højen virker stor og pæn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 127-28] To anselige Høje, den vestre [sb. 127] 6-8' h. 55' vid, den østre [sb. 128] godt 8' h. 75' vid. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skikket til Fredlysning - kan ikke fredlyses for Tiden.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 30 m. Ret stort Hul i Top, et meget mindre Hul i Nordsiden. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 30 m. I top hul ca. 7 m i diam. og 1,5 m dybt, men tilgroet. I nordsiden et hul ca. 2 x 3 m stort og 0,6 dybt, tilgroet. Lynggroet i hede (der snart skal opdyrkes. Højen virker stor og pæn).

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj, som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Dyrehuller i top og i øvrigt lidt ujævne sider, især mod SØ. Bevokset med græs, lidt lyng, en røn i top og et egetræ i siden. På sokkel i ager. Pløjet ind til ca. 70 cm fra sydfod, helt ind til øst- og nordfod og ind til 0,5 m fra vestfod. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)