Nørlund Statsplantage afd.120
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-159

Fredningsnr.
26086

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Nørlund statsplantage, afd.120: Høj i skel til matr.nr. 1d af Hallundbæk. Høj, 2 x 25 m. Delen i Nørlund plantage overpløjet i brand- bælte. Uregelmæssig, hullet og udflydende mod Ø og S. Lyng- groet i udkant af ager. NM.I.: Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Delen i Nørlund plantage overpløjet i brandbælte. Uregelmæssig hullet og udflydende mod Ø og S. Lynggroet i udkant af ager. (Fredningsværdig på sin plads).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1d Hallundbæk. Høj 2 x 25 m. Ujævn Overflade. Fredet.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)