Hashøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-154

Fredningsnr.
270844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hvillum Høj, 2 x 20 m. I top stort, delvis tilgroet hul; mod V er 3 m af nedre side udtrampet af kreaturer og ploven begyndt at gå over her. Også nedre del af Ø-siden af- trampet af kreaturer; foden afpløjet hele vejen rundt. Ejeren lovede at pløje jord til højen og holde god af- stand fra denne. Græslynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. I top stort delvis tilgroet hul. Mod V er tre m af nedre side udtrampet af kreaturer og ploven begyndt at gå over her. Også nedre del af østsiden aftrampet af kreaturer. Foden afpløjet hele vejen rundt. Ejeren lovede at pløje jord til højen og holde god afstand fra denne. Græs-lynggroet i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 3d Hvillum. Høj 2 x 20 m. hul i Top. Fortrampede Sider. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: "Hashøj" - som fritekst. Tilføjelse: Hul i NØ top ca. 2 m i diam., knap 0,5 m dybt. Sænkning i top. Alle gamle nævnte kreaturskader er tilgroede. Ny kreatur-afgravning i sydlig top, ca. 1,5 m i diameter og 40 cm dyb mod toppen. Ligeledes frisk kreatur-afgravning i foden mod SSØ, ned til 40 cm dyb ind mod højen. I SV højfod større marksten. Mindre marksten rundt om på højen (§12). Rævegrav nederst i NNV højside. Marksten i kant af højfod nedenfor rævegraven. Bevokset med græs og gyvel i ager. GI-cementpælen er opgravet og ligger på N-top ovenfor rævegraven (§12). Pløjet i 2-m zonen (§13). Bevoksning: 1997: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)