Bogenhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080303-3

Fredningsnr.
35166

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: d.22/12 1874 (skænket af Fr.Rasmussen) Afmærkn.: MS (1892, kapt.Madsen). "Møllerens Høj", er en med træer bevokset høj af form som en afkortet kegle. Den ligger på flad mark, har en højde af omtrent 2,65 m. og er i gennemsnit forneden 11,00 m., foroven 5,65 m. Ligger på indhegnet plads under Lumby kom- munes sportsplads.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bogenhøj" fredlyst. Den er 10' høj, afskaaret Siderne rundt. (33' i diam), forsynet med Sneglegang og bevoxet med Træer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllerens Høj". En med træer bevokset høj af form som en afkortet kegle. Den ligger på flad mark, har en højde af omtrent 8,5 fod og er i gennemsnit forneden 35', foroven 18'. Fredl. 1874. 1953: tilstand som ovenfor. Ligger på indhegnet plads under Lumby kommunes sportsplads.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad på toppen. Omgivet af hække der ikke er klippet i flere år. Ligger i et lille, offentligt ejet anlæg med god udsigt ind over Odense. Slidspor mod NV. Nedskridning mod S (har meget stejle sider). Burde soigneres - den ser ikke pæn ud. Kun småting, der bør gøres. Mål: 3x12x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj i lille park med offentlig adgang. Vejskilte sat op ved landevejen, ligger højt. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er ikke laengere skovbevokset som det staar i fredningsbeskrivelsen .Det er nu ryddet for alle traer.

Litteraturhenvisninger  (0)