Hedegårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-166

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,5 x 11 (N-S) x 20 m (Ø-V). Ujævn overflade efter plantning. Græsgroet i næsten borthugget plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 7e Hedegårde. Langhøj 1,5 x 11 (N-S) x 20 m (Ø-V9. ujævn Overflade. Fredet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Langhøj, orienteret i Ø-V, 1 m høj set fra N, 1,5 m høj set fra S. Noget ujævn overflade og udvisket højfod. Den østlige halvdel af højen er bortgravet af en grusgrav, der fra øst går ind i højen, ca. 9 m lang og 6-7 m bred, græsgroet i bund, sider delvist græsgroede og et friskere brud i sydsiden, hvortil ses hjulspor. Højrest bevokset med græs, et egetræ, fuglekirkebær- og rønopvækst. I ældre, lille opgivet fyrre/granplantage, præget af tilgroede grusgravshuller både øst og vest for højen. Tilgroet med fuglekirsebær og andet løvtræ/krat og græs. Henlagt halmballer indtil nordlig højfod. Oplag af træpaller og gammelt maskineri SØ for.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)