Hygildgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-181

Fredningsnr.
270826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 35 m. Lidt ujævn i top og flade afgravninger i siden mod Ø, men iøvrigt prægtig høj. Lynggroet i smalt hedestykke mod S op til nyplantet plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 35 m. Lidt ujævn i top og flade afgravninger i siden mod Ø, men iøvrig prægtig høj. Lynggroet i smalt hedestykke mod S op til nyplantet plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1i Hygildgård. Høj 3,5 x 35 m. Lidt ujævn i Top og flade Afgravninger i Østsiden. Iøvrig mægtig Høj. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs og Lyng

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj. Pæn kuplet form. Bevokset med græs og lidt lyng i smalt græsbælte (lyng) mellem totalt fyrretilgroet hede i nord og fyrreplantage i syd. Bevoksning: 1997: Græs og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)