Hygildgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-174

Fredningsnr.
270834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. N- og S-fod har plantningsfurer med små fyr, nylig plantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m. Nordfod og sydfod har plantningsfurer med små fyr. Nylig plantet.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1i Hygildgård. Høj 1 x 15 m. Plantningsfurer. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj. Nordsiden skråt afgravet. Plantefurer i Ø-V over siderne, især i sydsiden. Alt tilgroet. Bevokset med 25-30 årige fyrretræer og græs i fyrreplantage Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)