Hygild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-184

Fredningsnr.
270824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,3 x 22 x 32 m (Ø-V). Tilgroede huller i N-siden og rendeformet grav- ning i top og nedad søndre side. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 22 , 32 m (Ø-V). Tilgroede huller i N-siden og rendeformet gravning i top og ned ad søndre side. Lynggroet i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 2g Hygild. Høj 2,3 x 22 x 32 m (Ø-V). Huller i Nordsiden. Rendeformet Gravning i Top og ned ad søndre Side. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs og Lyng

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 22/5-1997: Høj. Hul i top, ca. 2 x 1 m, 0,5 m dybt, fortsættende i en rende nedover SV-siden Flere større huller i N-siden og også noget hullet sydside, hvilket giver en noget afgravet form: 25 m i diam. I Ø-V og 15 m i diam. I N-S. Alt tilgroet. Bevokset med en rønnebærbusk, græn, lyng og revling. Fældet fyr på toppen. I mindre lysning i fyr- og granplantage. Bevoksning: 1997: Græs og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)