Hygild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-186

Fredningsnr.
270822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Mod NV lidt affladet, det samme gælder nordre top. I det hele dog velbevaret. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 m. Mod NV lidt affladet, det samme gælder nordre top. I det hele dog velbevaret. Lynggroet i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 2d Hygild. Høj 2,5 x 20 m. Top og NV Side lidt affladet. Fredet. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997 JBA: Høj - som fritekst. Tilføjelse: Det flade hul i NNV top er ca. 1,5 m i diam. Fladt hul i N-top, ca. 1 m i diam. Østlig højfod afskåret i en 0,5 m høj, skrå brink. Rektangulært hul ind i SØ-fod. Alt tilgroet. Bevokset med græs, lyng, fyrrekrat og en gran. Imellem plantage og opgivet/skovet plantage i gammel hede. Indtil ca. 0,5 m fra Ø. højfod står 2 graner (knap 15 år gamle) og 2 fyrreplanter (§13) i plantage (§18). Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)